124_R6II0011
2024.
március 27.

Idén is a Szent László Egyházmegyei Zarándoklattal kezdődik a Festum Varadinum 

A rendezvénysorozat egyik legmeghatározóbb eseménye, a Szent László Egyházmegyei Zarándoklat, mely újra és újra felidézi elődeink példamutatását.  Az évszázadok óta nagyra becsült Szent László királyunk tiszteletére rendezett esemény minden évben egyre szélesebb körben vonzza és hozza össze az embereket, akik elismeréssel fordulnak a város alapítója felé.

Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi megyés püspök 1914. április 2-án kiadott körlevelében közölte az egyházmegye papságával: X. Pius pápa engedélyezte, hogy Szent László egyházmegyei ünnepét a húsvét utáni IV. vasárnapon ünnepelhessék. A püspök így okolta meg a pápához küldött felterjesztését: „Sajnálattal láttam ugyanis, hogy Szent László emlékét nem ülhettük megillető módon június 27. napján, amit a munkaidő, a hatóságok távolmaradása, az iskolai ifjúság hazaszéledése idézett elő, pedig Szent Lászlót mint a legdaliásabb magyar királyt, mint a vitézség, igazságszeretet és életszentség személyesítőjét, mint a nagyváradi püspökségnek és káptalannak az alapítóját, ki annyi szeretettel vonzódott az általa alapított Nagyvárad városához, hogy ezt választotta ki még testének nyugvó helyéül is: ezt a Szent Lászlót úgy kell ünnepelnünk, hogy abban a hatóságok, iskolák és egyes emberek a keresztény katolikus és magyar lélek nemes büszkeségével és örömével osztozzanak. A Főtisztelendő Székeskáptalanom meghallgatása után tehát azt kértem az apostoli szentszéktől, hogy szent alapítónknak és az egyházmegyém pártfogójának ünnepét olyan időben tarthassuk, amikor a magyar társadalomnak minden tagja bevonható az ünneplésbe…az apostoli szentszék úgy rendelkezett, hogy ezt az ünnepet a húsvét utáni IV. vasárnapon tarthassák meg…”

A lovagkirály szentté avatásának 800. évfordulóján, 1992-ben létrejött Festum Varadinum ünnepségsorozat ezen pontja tehát a szent király felé irányuló tisztelet és megbecsülés kinyilvánításának kiemelt ideje. Idén az április 28-án, 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise nyitja meg a rendezvénysorozatot a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházban, majd ezt követi a nagy múltú, hermás körmenet.

Nemcsak a helyiek vesznek részt ezen a különleges alkalmon, hanem a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye megannyi plébániájáról elindulnak a hívek az egyházmegyei zarándoklatra, sőt, határainkon túlról is érkeznek zarándokok, akik Szent László szellemi örökségét szeretnék átélni és megünnepelni. 2024-ben másodjára indulnak el Debrecenből is gyalogos zarándokok a Szent László-plébániáról, hogy tiszteletüket tegyék a szent király ünnepén Nagyváradon. Csütörtöki indulással, három napon keresztül gyalogolva összesen közel 100 km-t tesznek meg Debrecen és Nagyvárad között. (1. Nap: Debrecen-Álmosd 35 km, 2. Nap: Álmosd-Szentjobb 31 km, 3. Nap: Szentjobb-Nagyvárad 35 km). A zarándoklat a fizikai kihívások mellett hangsúlyt fektet a lelki töltekezésre is. Imádságok, énekek és mindennapi szentmise mellett a szent uralkodóink (Szent István, Szent Imre és Szent László) életével, példájával is megismerkedhetnek a zarándokok. 

Az esemény nem csupán egyéni zarándoklat, hanem egy közösségi esemény is, amely összeköti a múltat és a jelenkor emberét. Mindazok, akik részt vesznek ezen az ünnepen, megérintik a történelem és a hit közös szálait, melyek az emberi lélek mélyebb rétegeibe hatolnak.

A Festum Varadinum szervezői örömmel és büszkeséggel várják mindazokat, akik csatlakoznak hozzájuk ezen a nemes ünnepen, hogy együtt ünnepeljék Szent László király emlékét és példás életét.