Unitárius istentisztelet és kulturális műsor

Az Istentiszteleten szószéki szolgálatot végez Pálffy Anna Mária szatmárnémeti unitárius lelkész, majd versek, népdalok hangzanak el a Nagyváradi Unitárius Énekegyüttes előadásában. A Nagyváradi Unitárius Egyházközség Énekegyüttese tagjai Kiss Törék Ildikó, Szilágyi Ágnes, Faragó Emese, Ellenes-Jakabffy Zoltán és Kardos József. Zenei kíséret Márkus Zoltán.

Esemény pontos címe: Strada Nicolae Jiga, nr. 72/ Kőfaragó utca, 72. szám