Pedagógusszemmel – Módszertani-tudományos konferencia gyakorló pedagógusoknak

A konferencia célja azoknak a módszertani-tudományos dolgozatoknak, eredményeknek a bemutatása, közkinccsé tétele, amelyekkel az óvodai és elemi oktatásban tevékenykedő gyakorló pedagógusok az elmúlt években foglalkoztak. Lehetnek ezek a fokozati vizsgához, az alapképzés, a mesteri képzés befejezéséhez készült kutatások, vagy bármilyen kutatói attitűddel végzett kísérlet, dokumentált módszertani újítás, tudományos jellegű kutatás, amit a szerző(k) óvodai vagy iskolai oktatási-nevelési környezetben valósítottak meg.