Tisztelet a magyar bakának

Papp István és Takács Dániel színművész emlékestje a háborúkban elesett magyar katonák tiszteletére. A katonadalok népi líránk nagy csoportját képviselik. Az ideiglenes és kényszerű katonaéletet éneklik meg, egyben a vitézi és történeti énekek újabb kori leszármazottai. A kötelező szolgálatot teljesítő katonák lírai költészete sorolható ide. Ennek a lírának az állandóbb része más, korabeli költészeti műfajokhoz kapcsolódik, a legnagyobb része pedig a szerelmi lírához. Egy részük a folyamatos körforgásban visszakerült a civil életbe, legfőképp a summásdalokba. Rendkívüli a népszerűségük mind a mai napig, ma is eleven hagyománynak számítanak. A magyarságtudat és az összetartozás fontosságát erősítő dalok és nóták megindító és lélekbevágó hangulata, a szövegek egyszerűségével együtt, örökre bevésték magukat az emlékezetbe. Népszerűségüket tanúsítja, hogy – bár kifejezetten férfiak dalai – férfiak is, nők is éneklik.