Fraknói Vilmos tudományos konferencia

A Fraknói Vilmos püspök, nagyváradi kanonok, MTA-főtitkár és a magyar történetkutatás konferencia keretében megrendezésre kerülő esemény kiemelkedő jelentőséggel bír a magyar tudományos közösség számára. Fraknói Vilmos egykori tevékenysége mély nyomokat hagyott a magyar történetkutatásban. E jubileumi konferencia keretében olyan tudományos előadások hangzanak el, melyek új szempontokat és friss adatokat kínálnak a Vatikánban kezdődött magyar történeti kutatások korszakáról. A rendezvény szerves részét képezi Fraknói szerepének vizsgálata a modern medievisztikai és kora újkori kutatások magyarországi meghonosításának, valamint életmű-bibliográfiájának kritikai elemzése. Az utolsó két szekcióban az előadók részletesen foglalkoznak Fraknói Vilmos Nagyváradhoz és Erdélyhez fűződő kapcsolatával.