A teremtő hang – Tolcsvay Béla koncert

Tolcsvay Béla vetített képes előadása élőszóban és muzsikában a magyar nyelv különös ,,képességeiről”, és a Kárpát-medence ősi hitvilágának konkrét bizonyítékairól.