Oláh Erzsébet “Oka van” könyvbemutató

Oláh Erzsébet Oka van című grafológiai tárgyú könyve kerül bemutatásra. A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy az általánossá vált számítógép használat mellett nagyon fontos, hogy írjunk kézzel! A kötetet Bagosi Éva micskei tanítónő ismerteti. A bemutatót követően lehetőség lesz beszélgetésre, kérdésfeltevésre. A könyv a nagyváradi Varadinum Script kiadó...

Ház délután – versek

Láng Orsolya új kötetében bizalmasának fogadja az olvasót, és megmutatja, milyen, amikor apró balladák képei keverednek emberközi kapcsolatok jeleneteivel, ahogy az anyanyelvünk között az idegen szavak. Olyan természetesen, hogy ha valaki mögöttünk kellően lágy akcentussal ejti ki egy sziget fővárosának a nevét, közel kerülünk a nagybetűs Költészethez. Mi a siker...

Dr. Szabó József: Adatok Alsó-Érmellék mindennapi életéhez és birtoklástörténetéhez a közép- és kora újkorban könyvbemutató

A kötet célja, hogy a klasszikus és legújabb forrásközlések és feldolgozások felhasználásával, a diószeg-székelyhídi uradalmat birtokolt családok (Gutkeledek, Zólyomiak, Forgácsok, Gyulaffiak, Imreffiek, Varkocsok stb.) birtoklástörténetén és tágabb rokoni kapcsolatrendszerük aprólékos bemutatásán keresztül, valamint hozzáférhetővé vált összeírások felhasználásával és az erdélyi-királyi-oszmán peremvidék Érmellékre vonatkozó hadtörténeti eseményeinek összegyűjtésével komplexen mutassa be Alsó-Érmellék...

Nagyvárad és Bihar a késő középkorban – Történelmi konferencia, kötetbemutató

Tíz esztendeje, 2014-ben indult útjára vállalkozásunk, a Tanulmányok Biharország történetéről címet viselő sorozat, mégpedig azzal a céllal, hogy évről évre elismert szakemberek tudományos igényű írásainak közreadásával szolgáljon olvasnivalóval mindazoknak, akikben csillapíthatatlan vágy él Nagyvárad és tágabb környéke múltjának megismerésére. Az idei kötet a 12. a sorban — időközben ugyanis két...

Ballagók köszöntése, Téglák a falban kötetbemutató.

A Bihar megyei és nagyváradi, magyar tannyelvű végzős osztályok közös búcsúztatása. Itt kerül átadásra a „Téglák a falban" összesítő kiadvány, amelyben a megye magyar iskolái végzős diákjainak és az őket oktató tanároknak a névsora szerepel, közös élménybeszámolókkal együtt. A kötetbemutató és átadás után a diákok számára a szervezők egy koncerttel...

Mindenből történet lesz

Tervezett évkönyv bemutatása. Az 1990 és 2015 közötti időszakban végzett diákok és tanáraik névsorát, képeket, tanárokkal készült interjúkat tartalmazó kötet ismertetése.

Markó Béla: Már nem közös – verskötet bemutató

"...Tudom, nem való már ebben a korban. Vagy talán nem kellene semmilyen korban olvadó hópelyhekbőlösszerakni a boldogságot. Sem a sírást. Túl sok ellágyulás. Titkolni való áhítat. Zajtalan siklás az üvegen. Ó, adj nekem ilyen verset, Istenem! Legyek még költő egy ideig. Vagy legalább higgyem, ez a vers. A szerelem is....

Baranyi Tibor Imre: „Útmutatás” könyvbemutató

Baranyi Tibor Imre teológus, a magyar tradicionális iskola legismertebb képviselője. Útmutatás című új könyvének bemutatója jó alkalom korunk legfontosabb szellemi kérdéseinek felvetésére. Az Útmutatás iránymutató eligazítás a modern világ értékvesztett útvesztőjében elsősorban a fiatalabb generáció számára.

Nyitott könyvvel a világra

A rendezvény minden irodalomkedvelő ember számára nyitott, lehetőséget adva arra, hogy egy pohár bor mellett beszélgethessenek kedvenc könyveikről, szerzőikről, valamint a hónap közös olvasmányáról, ami ezúttal George Orwell világhírű regénye, az „1984". A könyv egyszerre szerelmi történet és szatirikus politikai regény, így várják mindazokat, akik már olvasták, valamint azokat is,...