A Festum Varadinum alapítói

Szent László Egyházmegyei Ünnep és Zarándoklati Nap

Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi megyés püspök 1914 április 2-án kelt körlevelében közli az egyházmegye papságával, hogy X. Pius pápa 95/1913 szám alatt engedélyezte, hogy Szent László egyházmegyei ünnepét Húsvét utáni IV. vasárnap ünnepelhessék. A Püspök így okolja meg a Pápához küldött felterjesztésében: „Sajnálattal láttam ugyanis, hogy Szent László emlékét nem ülhettük megillető módon június 27. napján, amit a munkaidő, a hatóságok távolmaradása, az iskolai ifjúság hazaszéledése idézett elő, pedig Szent Lászlót mint a legdaliásabb magyar királyt, mint a vitézség, igazságszeretet és életszentség személyesítőjét, mint a nagyváradi püspökségnek és káptalannak az alapítóját, ki annyi szeretettel vonzódott az általa alapított Nagyvárad városához, hogy ezt választotta ki még testének nyugvó helyéül is: ezt a Szent Lászlót úgy kell ünnepelnünk, hogy abban a hatóságok, iskolák és egyes emberek a keresztény katolikus és magyar lélek nemes büszkeségével és örömével osztozzanak. A Főtisztelendő Székeskáptalanom meghallgatása után tehát azt kértem az apostoli szentszéktől, hogy szent alapítónknak és az egyházmegyém pártfogójának ünnepét olyan időben tarthassuk, amikor a magyar társadalomnak minden tagja bevonható az ünneplésbe…az apostoli szentszék úgy rendelkezett, hogy ezt az ünnepet a húsvét utáni IV. vasárnapon tarthassák meg…..”

 

Ettől kezdve a Schlauch Lőrinc bíboros, váradi püspök által 1892-ben készítetett Hermával, a székesegyház kertjében megtartották a Szent László körmenetet, még 1918 után is, minden esztendőben 1949-ig bezárólag. 1950-1960 közötti időben is volt körmenet, de a Herma nélkül, csak egy díszes párnán vitte egy pap az ereklyét és csak a templomban.1961-ben már ismét vitték a Hermát, de ezután is csak a székesegyházban. Délután 3 órakor a Szent László majolika dombormű előtti kis „ad hoc” oltárra kihelyezték és onnan a papság a szentmise kezdetén körmenetben vitte a szentélybe, ahol a szentmise alatt az oltár mellett elhelyezték.

 

1992-ben jött létre a Varadinum ünnepség sorozat, – ekkor ünnepelték Szent László király szentté avatása 800. évfordulóját, – amely Szent László ünnepe köré szerveződött egy egész hétre kiterjedő rendezvény sorozat, mert azzal a kéréssel álltak elő a többi vallási közösségek, a művész világ, tudományos élet képviselői, az iskolák…stb, hogy ők is ki akarják venni részüket a Szent László ünnepből. Ekkor újra visszaállt az eredeti formája az ünnepnek, újra volt körmenet a székesegyház parkjában. 1995-ben Szent László király halálának 900. évfordulóján még nagyobb hangsúlyt kapott ez az ünnepség. 2010-től egyházmegyei zarándoklati nappá nyilvánította a főpásztor szent László ünnepét, a körmenet pedig most már a város utcáira ment ki,megkerülve a Schlauch (Petőfi park) kertet. 2017-ben volt az első alkalom, amikor a körmenet a székesegyházból kiindulva a várba vezetett.